Σταχυολόγηση ειδήσεων και αναδημοσίευση

Ο Σύλλογός μας ακολουθεί την πρακτική της αναδημοσίευσης ειδήσεων που σταχυολογούνται από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με σκοπό την ευρύτερη δυνατή παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες των σελίδων μας.

Οι αναδημοσιεύσεις γίνονται με κάθε επιφύλαξη. Η επιλογή των ειδήσεων δεν φανερώνει ούτε δηλώνει προτίμηση, επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία της είδησης, και εχει αποκλειστικά και μόνον πληροφοριακό χαρακτήρα.

Κατά συνέπεια οι αναδημοσιεύσεις ΔΕΝ εκφράζουν επίσημες ή ανεπίσημες θέσεις του Συλλογικού μας οργάνου. Οι θέσεις του Συλλόγου μας διατυπώνονται και εκφράζονται επίσημα από τις δημόσιες ανακοινώσεις του ΕΝ.Α.Σ. και από αυτές ΜΟΝΟΝ.

Αναδημοσίευση περιεχομένου από τις επίσημες σελίδες του ΕΝ.Α.Σ.​

Η αναδημοσίευση θέσεων, ανακοινώσεων και απόψεων του ΕΝ.Α.Σ. είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε επιθυμεί να τις αναδημοσιεύσει, προωθήσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο φυσικό ή / και ηλεκτρονικό.

​Ευθύνη αναδημοσιεύσεων​

  • Υλικό από σταχυολόγηση ειδήσεων (που αναδημοσιεύεται από τον ΕΝ.Α.Σ.)

Ο Σύλλογός μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από τυχόν εσφαλμένες πληροφορίες που ενδέχεται να αναδημοσιεύσει μέσω της τακτικής σταχυολόγησης των ειδησεογραφικών μέσων ηλεκτρονικών και μη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σε κάθε τέτοια δημοσίευση παρατίθεται ο πρωτότυπος σύνδεσμος της πηγής από την οποία αντλείται η κάθε πληροφορία, καθώς και η τυποποιημένη φράση «Αναδημοσίευση με κάθε επιφύλαξη».

  • Υλικό από επίσημα ηλεκτρονικά ή άλλα δίκτυα του ΕΝ.Α.Σ. (που αναδημοσιεύεται από τρίτο)

Στην περίπτωση ηθελημένης ή αθέλητης παραποίησης, από τρίτο φυσικό ή άλλο πρόσωπο, κειμένων, θέσεων και απόψεων, φωτογραφιών ή άλλου υλικού, όπως αυτό δημοσιοποιείται επίσημα από τον Σύλλογό μας, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, ο ΕΝ.Α.Σ. διατηρεί κάθε δικαίωμα άσκησης νομικής ή άλλης ενέργειας προς αποκατάσταση της αλήθειας. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε αναδημοσίευση επίσημων θέσεων του Συλλόγου μας από τρίτο επιφορτίζει αυτόν (τον τρίτο) με την ευθύνη της ακριβούς διατύπωσης.

Τυχόν αποσπασματικές παραθέσεις μπορούν να γίνονται μόνον εφόσον το συνολικό νόημα του πλήρους κειμένου δεν αλλοιώνεται και εφόσον η όποια (ενδεχόμενη) «συρραφή» αποσπασμάτων δεν οδηγεί τον αναγνώστη σε συμπεράσματα άλλα από αυτά του πλήρους κειμένου.