Κάρτες ΟΑΣΑ 2017-18Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η αντικατάσταση της χάρτινης Ετήσιας Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών ΟΑΣΑ με ισχύ από 1 Μαρτίου 2017 – 28 Φεβρουαρίου 2018 απαιτεί μία σειρά ενεργειών από μέρους του κατόχου. Όλα τα βήματα παρουσιάζονται αναλυτικά και με εικόνες στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση με τις οδηγίες: goo.gl/H5LPS8


Δείτε επίσης: